Augusta Matilda Jansdotter

Augusta Mathilda (Thilda) Jansdotter Grans liv.

Introduktion:

Augusta Mathilda (Thilda) Jansdotter Gran var min farfars farmor, och här nedan gör jag ett litet försök att sammanfatta hennes levnadsöde.

Min farmor Agnes berättade att Thilda blev ganska gammal och att hon under sina sista år i livet bodde i några rum på vinden ovanför sonen, August Karlsson. Hon ska tydligen ha varit ganska förvirrad och stökade om en hel del på nätterna, så att de andra inte fick sova ordentligt. Farmor berättade också att hon varit med på Thildas begravning, men kunde tyvärr inte komma ihåg när den ägde rum eller var.

Thildas levnadsbana:

Thilda föddes 1846-08-18 i Stora Byåsen, Gimmened, Vättak (R), som dotter till Jan (Johan enl. FB) Håkansson och hans hustru Greta Jansdotter och hon var yngst i en barnaskara på totalt 12 barn, av vilka några dock dog redan som spädbarn.

När Thilda är knappt sex år gammal, år 1852 avlider fadern Jan Håkansson. I samband med detta tar Thildas äldste bror, Johan Emanuel Jansson, över som brukare av 1/4 Frälse Stora Byåsen och modern Greta, Thilda, samt brodern Carl Gustaf bor kvar hos Johan Emanuel och hans familj.

År 1865 flyttar Johan Emanuel med hustru och barn till Slöta, men Thilda och modern Greta flyttar inte med, utan stannar kvar i Stora Byåsen, nu som inhyses.

När Thilda är 24 år gammal, år 1870, föder hon oäkta sonen August Fridolf. Hon noteras då som piga i Stora Byåsen, där hon fortfarande bor kvar, samman med modern och nu också sonen. Denne son ska enligt familjeskrönan vara son till en Gyllensvan, men jag misstänker starkt att detta är felaktigt. En August Gyllensvan är visserligen dopvittne, tillsammans med hustrun Charlotta Gustava Jansdotter, båda bosatta i Hovmansgården, Yllestad. Dessa båda makar visar sig dock vara svåger, respektive syster till Thilda, moster och morbror till pojken. Därtill verkar denne August bara noteras som August Gyllensvan när han är fadder till Thildas son, i husförhörslängden för Yllestad noteras han nämligen som August Elg och likaså i husförsörslängden för Kinneved, dit denna familj flyttar lite senare, dock har jag inte följt dem vidare.

Thildas son får alltså namnen August Fridolf och kommer senare att noteras med efternamnet Karlsson. Att pojken fick namnet August skulle eventuellt kunna berott på att fadern hetat August, men i det här fallet tror jag snarare att det är en kombination av att moderns ena förnamn är Augusta, samt att hennes svåger August varit dopdopvittne. Misstankarna är i stället att fadern hette Karl och att detta varit någorlunda känt, då sonen senare skrivs som Karlsson. Hade August varit barnafadern, borde pojken snarare hetat Augustsson. Och hade de velat hålla fadern hemlig, borde pojken ha skrivits som Jansson, efter morfadern.

Tyvärr har jag inte kunnat få fram den verklige barnafadern och utsikterna för det är dessutom tämligen små, då det vid den här tiden inte längre var olagligt att få barn utanför äktenskapet och föräldrarna därför inte lagfördes. Eventuellt skulle det kunna finnas ett yrkande om underhåll för barnet hos tingsrätten, men jag har ännu inte haft möjlighet att undersöka detta och risken är därtill stor att man fattat en överenskommelse utanför domstolen, då det i så fall inte finns några handlingar bevarade.

Thilda får ytterligare en oäkta son, Karl Natanael, 1880-07-28, vilken dock avlider knappt en månad senare, 1880-08-25. Inte heller för honom finns någon far angiven.

Greta Jonsdotter, Thildas mor, avlider i Stora Byåsen år 1882.

Tre år senare, i november år 1885, flyttar Thilda och sonen August till Sanden, Vättak, som är allmän mark. Där bor Thilda fortfarande kvar, efter att sonen flyttat 1893. Hon noteras från år 1900 som sömmerska och kan antas ha försörjt sig med sömnad även tidigare, även om hon då noterats som piga eller backstugusittare. Hon bor kvar på allmänningen ända till december år 1909, då hon flyttar till Norra Kungsvägen 50, Tidaholm.

Flytten till Tidaholm beror på att hon samtidigt gifter sig med arbetaren David Gran, född 1847 i Valstad.

Makarna bor kvar på Norra Kungsvägen 50 i Tidaholm ända tills maj 1923, då David Gran avlider i Kräfta, därefter bor Thilda själv kvar till december år 1926, då hon flyttar till sonen August med familj i Boarp, Sandhem (R). Hon bor sedan med sonen fram till sin död i Sandhem 1943-08-29.


Thilda Jansdotter på äldre dar, hemma hos sonen August.


Thilda tillsammans med sonen August.

 
Källor
Muntliga uppgifter från min farmor, Agnes Carlsson, född Olsson.
Födelseböcker för Valstad. Husförhörslängder för Vättak, Valstad, Yllestad och Kinneved.
Församlingsböcker för Vättak, Tidaholm och Sandhem.
Vigselbok för Vättak.
Dödbok för Tidaholm.
CD Sveriges Dödbok 1901-2009.

© Yvonne Carlsson

Kommentera