Lars Klockenfelt

 

Lars Klockenfelt, hans liv och militära karriär.

Introduktion:

Lars Klockenfelt var min farmors mormors mormors farfar och far till Nils Klockenfelt.

 

Lars Klockenfelts liv och leverne:

Lars föddes 1728-10-16 i Gottåsa, Skatelöv (G), som son till Gästgivaren Petter Klockenfelt och hans hustru Brita Klint.

Under åren 1747-1749 är han bosatt i Västra Torsås (G), där han i Mantalslängderna står noterad som ”volonteur”.

1750-1754: Kan inte återfinna honom i mantalslängderna, troligtvis beroende på att han var kommenderad till Finland, se nedan under militära karriären.

Han gifter sig med Mademoiselle Beata Laurin från Bergs Herrgård 1755-05-19 i Berg (G) och familjen bodde därefter i Östergården, Hunna, Skatelöv (G) under åren 1755-1763. Familjen får under dessa år 4 barn: Nils *1756 och +1737
Sophia Brita *1757 och +1810
Carl Erik *1759 och +?
Johan Christoffer *1762 och +1790.

Sonen Carl Erik dör troligtvis redan som mycket ung och han finns t ex inte med som Volontär vid Kronobergs regemente, som sina bröder Nils och Johan Christoffer. Han nämns inte som arvinge i bouppteckningarna efter respektive förälder och där finns inte heller några arvingar till honom uppräknade. År 1775 finns en Kadett Carl Eric Klockenfelt med på ostindiefararen Adolph Fredrich, med destination Kanton. Det är mycket troligt att denna person är sonen i familjen. Detta är dock enda rullan där jag har kunnat återfinna honom*1.

Då Lars Klockenfelt befordrades, flyttade familjen till Skärvudden, Kalvsvik (G), år 1764 och där bodde de till år 1770.

Från år 1771, i samband med nästa befordran, var Lars bosatt i Norregården, Degersnäs, Virestad (G), där han så småningom avled 1806-03-21 av slag.

I bouppteckningen den 9 juni 1806 noteras han som ”Kaptenen och Riddaren, välborne herr Lars Klockenfelt” och förutom änkan Beata Laurin, nämns de 2 överlevande bröstarvingarna från äktenskapet med henne:
Majoren Nils Klockenfelt och dottern Sophia Lagerbielke.

Bouppteckningen är ganska omfattande och här nämns bl a den fasta egendomen Degersnäs, som med underliggande lägenheter uppgick till 2 mantal. Bland boets övriga tillgångar nämns bl a:
5 guldringar, varav en med små rosenstenar. 14 matskedar, 1 förläggssked och sockertång i silver.
Soppskål med lock, diverse fat, 1 dussin vardera av djupa och flata tallrikar, 6 ljusstakar, dryckesstop och tekanna, allt i tenn.
Brännvinspanna, kittlar, durkslag och bakelseformar i koppar.
8 djupa och 8 flata tallrikar, 8 assietter, kaffe- och tekanna, sockerask, gräddkanna, mm, allt i porslin.
De hade buteljer, 2 karaffer, vin-, dryckes- och brännvinsglas, mm, allt i glas.
Möbler och husgeråd upptar 2 sidor i bouppteckningen, och här nämns bl a flera byråar, soffor, bord och stolar
10-talet böcker finns också. Förutom en bibel och en postilla, bl a Johann Arndts ”Sanna kristendom” och liknande böcker med i huvudsak kristen inriktning.
Diverse åk- och körredskap finns förstås, samt diverse kreatur, som hästar, kor, får och höns, mm, mm…

Här ovan har jag bara nämnt ett litet axplock bland boets tillgångar, som kanske kan ge en liten bild av hur familjen levde.

I mantalslängderna för åren 1791-92 anges att han ska skatta för 10 större och 4 smärre fönsterlufter och för åren 1795 och 1797-1800 för 7 större och 4 smärre fönsterlufter. Svärsonen Christopher Lagerbielke, bosatt på samma gård, skattar då för resterande 3 större fönsterlufter. Under år 1801 har han uppenbarligen slagit samman 2 av de mindre fönstren och öppnat upp ett större, för mellan åren 1801-1805 skattar Lars för 8 större och 2 mindre fönsterlufter. Han äger också ett fickur av diverse metall (ej guld), som han får betala mantalspeng för år 1805. Han noteras som avskedade Kaptenen och Riddaren i mantalslängden år 1784 och fram till sin död.

En liten resumé över Lars Klockenfelts militära karriär:

Lars antogs som Volontär vid Kronobergs regemente 1744 och blev Underofficer (Rustmästare) den 5 december 1748. Den 28 april 1750 blev han Furir vid regementet och samma år, 17 december, Fältväbel. År 1758, 11 september, konstituerades han till Fänrik och den 5 juni 1771 utnämndes han till Löjtnant.
Under åren vid Kronobergs regemente har han gjort Garnisonskommenderingar i Karlskrona under åren 1747-1748 (enligt hans pensionsansökning var han i Karlskrona 1747-1750) och 1756 och varit på fästningsarbete i Finland 1751-1754. 1758 var han med på kampanjen i Pommern och han blev tillfångatagen vid Anklam år 1759.
1767 och 1768 var han Garnisonskommenderad i Kristianstad och han bevistade kampementet i Skåne år 1774

Den 11 mars 1776, vid 48 års ålder och efter 32 års tjänstgöringstid, sänder Lars Klockenfelt in en egenhändigt skriven och undertecknad begäran om att beviljas avsked med erhållande av pension, samt yrkar på ersättning för utlagda accordssummor. Utöver utdrag ur Skatelövs födelsebok och en merit- och tjänsteförteckning, bifogar han även en förteckning på av honom utbetalade accordssummor för befordringar vid Kronobergs regemente. Totalt rör sig summorna om 2166 Rd, 21 1/3 skilling. Lars är vid detta tillfälle Löjtnant, med Fänriks indelning, vid Kronobergs regemente, Secund Majorens kompani och han är då bosatt i Degersnäs, Virestad.

Baronen och Översten von Rosen sänder Lars Klockenfelts ansökan om avsked vidare till armens pensionskassa, med rekommendationen att den ska beviljas, med ersättning för utlagda accordssummor, samt utbetalning av pension. Han bifogar även ett omdöme om att Lars ”med flit och underdånigste trohet”har fullgjort sin tjänst i armen.

Pensionskassan vidaresänder begäran till Kungl. Maj:t, med rekommendationen att avsked beviljas, accordssummorna utbetalas, samt att Lars Klockenfelt, mot exspektans-avgiftens *2) erläggande, beviljas pension från den 1 november 1778 till en summa av 175 daler årligen. Ansökningen bifölls på Stockholms slott den 1 maj 1776.

Källor
Födelsebok för Skatelöv.
Vigselbok för Berg.
Dödbok för Virestad.
Husförhörslängder för Skatelöv och Virestad.
Mantalslängder för Kronobergs län.
Bouppteckningar för Allbo häradsrätt.
Meritförteckningar och Generalmönsterrullor för Kronobergs regemente.
Direktionen över armens pensionskassa skrivelser till Kungl. Maj:t, vol 664
Boken: ”Statistiskt Sammandrag af Svenska Indelningsverket” av C. Grill.
Göteborgs Universitetsbibliotek, Svenska Ostindiska kompaniets arkiv, Matriklar och rullor över skeppsbesättningar (åren 1766-1802) (arkivnr H 22:2,
ligg.fol.), p. 64

*1) Stort Tack! till Lars-Olof Lööf för uppgifterna, som satte mig på spåret till Ostindiska kompaniets arkiv.

*2) Svenska Akademiens ordbok: EXSPEKTANS -AVGIFT: mil.-adm. avgift som del-ägare i arméens pensionskassa i vissa fall kan få erlägga för att därigm bereda sig rätt till åtnjutande av pension efter vissa år efter avskedstagandet, ehuru de erforderliga tjänsteåren icke fullt uppnåtts. ReglArmPensionscassa 11/ 7 1827, s. 25.

© Yvonne Carlsson

Kommentera